Rekrytering - Search

Varje rekrytering bottnar i ett behov. Behoven kan se olika ut – att ersätta någon som slutar, att starta ett nytt verksamhetsområde, att expandera verksamheten osv. Viktigt är att bestämma vad den nya medarbetaren ska tillföra. Tillsammans gör vi en bedömning av rekryteringsmetod, publik eller konfidentiell, annons och/eller search, hel eller delar av process. Allt till ett fast pris.

Vad ska den nya medarbetaren tillföra?

Tillsammans med kunden sammanställer vi en mycket detaljerad kravprofil, som genomlyser företagets historia, nutid och framtida mål, vilka är kunderna och konkurrenterna osv. Organisation, kultur och medarbetare, den aktuella tjänstens placering, arbetsinnehåll och vilka krav som ställs. Innan vi presenterar kandidater som överensstämmer med kravprofilen har vi haft flera samtal och personliga möten med kandidaterna.

För att kvalitetssäkra slutkandidaternas personliga egenskaper får de alltid genomgå en test (MPA – Master Person Analys) med efterföljande djupintervju. Vi gör alltid strukturerad referenstagning och bakgrunds-kontroller.
> Läs mer om Master Person Analys

Second opinion

Vi har stor erfarenhet av och hjälper ofta våra kunder med s.k. ”second opinions”. Detta för att kunden på ett professionellt sätt ska kunna kvalitetssäkra sina egna kandidater. Kunden har gjort nästan hela rekryteringsprocessen och sitter kanske med en, två eller tre slutkandidater. Kandidaterna träffar oss och får genomgå personlighetstest med efterföljande djupintervju. Därefter presenterar vi resultatet för rekryterande chef. 

Genom att anlita oss när ni har egna kandidater uppnår ni följande:

  • Utesluter risker för kostsamma felrekryteringar
  • Finner rätt personlighet för den aktuella tjänsten
  • Identifierar kandidatens styrkor & utvecklingsområden för den aktuella tjänsten
  • Utesluter risker för konflikter i grupper
  • Professionell bedömning av erfaren konsult som med personliga möten genomför djupintervjuer
  • Värdefull återkoppling till rekryterande chef      

HRT tillämpar alltid 30 dagars prisgaranti från presenterad offert. Skulle du hitta en likadan tjänst till lägre pris, betalar vi tillbaka mellanskillnaden + 5 000 kronor. Förutsättningen är att tjänsten är identisk och genomförs på lika villkor.

Jag hade anlitat ett annat rekryteringsföretag först men eftersom de inte klarade av den lite speciella profilen som vi sökte så fick jag via rekommendationer kontakt med HRT. Vi är mycket nöjda med det arbete som de lade ned på att hjälpa oss att rekrytera rätt person till vårt företag. Det personliga engagemanget värdesatte vi högt, där de visade stor förståelse och var lyhörda för det vi efterfrågade.
Lena Sundqvist, VD, Logiq Sweden AB