Referenser

Vi rekryterar tjänstemän på alla nivåer i olika branscher. 

Ledande befattningar såsom: VD, vice VD, Ekonomichef, Kreditchef, Försäljningschef, Marknadschef, HR-chef, Regionchef, Affärsområdeschef,  IT-chef, Inköpschef, Produktchef, Avdelningschef etc. 

Specialist- och avdelningsbefattningar såsom: Ingenjörer, Konstruktörer, Projektledare, Distriktssäljare, Storkundssäljare, Logistiker, Controller, HR, Ekonomi, Kundtjänst etc.

Några exempel på genomförda publika uppdrag

 
 • Air BP Sweden AB, Deputy Manager Joint Ventures
 • Arizona Chemical AB, EHS Manager
 • Bilfinger Industrial Services AB, Regionchef Öst
 • Bosch Power Tools, Business Developer, Försäljningschef DIY, KAM Proffs, KAM DIY, Country Sales Director Sweden
 • Bosch Security Systems, Country BU Marketing Mgr Nordic and UK region, Sales Manager, District Manager/KAM, Marknadsansvarig, Sales Director Nordics, Baltics, UK & Ireland
 • Bosch Thermoteknik, Director International BU Product Management, Distriktssäljare
 • Castrol / Nordic Lubricants AB, Account Managers
 • Citec AB, Affärsenhetschef
 • DHL Freight Sweden AB, Account Managers, Key Account Managers
 • Faveo Projektledning AB / WSP, Avdelningschef Bygg
 • Eitech Electro AB / Goodtech, Chef Installation/Entreprenad, Senior Projektledare, Enhetschefer Lund, Malmö, Göteborg & Stockholm, Divisionssäljare/Affärsutvecklare, Anbudsingenjör, Projektledare Installation, Kalkylator
 • KSS Klimat & Styrsystem AB, Ekonomiansvarig
 • Logiq Sweden AB, Sales Enablement Director
 • Midroc Project Management, Enhetschef Elkraft, Enhetschef Energi, Projekteringsledare, Projektledare, Projektledare Energi
loading...
 
 • Pumphuset Sverige AB, Lageransvarig, Servicetekniker
 • Reinertsen Sverige AB, Sektionsledare/Avdelningschefer Samhällsbyggnad, Brokonstruktörer, Projektledare, Regionchef/Affärsområdeschef
 • SBR Byggingenjörerna AB, VD/Förbundsdirektör
 • SNA Europe Sweden AB/BACHO, Key Account Manager
 • SOS Alarm AB, Chef Tjänsteutveckling,  Partnersäljare, Key Account Managers, Chef Key Account Management, Chef Partnerförsäljning
 • Thonab AB, Säljare Industri, Inköpare
 • Tyréns AB, Chef avd. geoteknik, Byggnadskonstruktörer
 • URS Nordic AB / AECOM, Anbudsingenjör, Projektörer Infrastruktur, Business Unit Manager Infra
 • Värmdö Byggentreprenader AB / Serneke, Arbetschefer, Platschefer
 • Züblin Scandinavia AB, Arbetsmiljöansvarig, Entreprenadingenjörer

Jag har anlitat HRT för olika rekryterings- och utvärderingsuppdrag med mycket goda resultat. Med sin branscherfarenhet sätter de sig snabbt in i de roller jag rekryterat. De är alltid ”på hugget” och ”tummar” aldrig på kvalitén. 
Kenneth Lovidius, Managing Director, Citec AB