Vi vänder på alla stenar

tills vi hittar perfekta kandidater åt dig!

Skräddarsydd rekrytering

Hej och välkommen till HR Tailor AB, i dagligt tal kallar vi oss HRT. Vi erbjuder skräddarsydd rekrytering, som innebär att vi tillsammans med kunden kommer överens om vad som ska ingå i vårt arbete och uppdrag. Med tydlighet från början undviker man dyrbara misstag. Vi som arbetar på HRT har många års erfarenhet som linjechefer och rekryteringskonsulter vilket ger er trygghet, kunskap och kvalitet. Vi har kontor i Stockholm men arbetar med kunder och kandidater i hela Sverige.

Snabb­het med pris­garanti

Vi erbjuder rekryteringstjänster för tjänstemän på alla nivåer. Det innebär allt från avdelnings­funktioner, säljare och chefer till både små och stora företag. För oss är snabba leveranser med hög kvalitet till rätt pris vår ledstjärna. I de flesta fall presenteras bra kandidater redan inom 3 veckor

Vi genomför de flesta uppdragen, men ibland säger vi nej. Det skapar förtroende och säkerställer hög kvalitet. Dessutom lämnar vi prisgaranti som ger lägsta pris. Ett framgångsrikt samarbete och resultat kräver förtroende och att vi har gemensamma värderingar.

Jämställdhet, mångfald, engagemang

Vår rekryteringsprocess liknar de flesta andras, men med den stora skillnaden att vi ”vänder på alla stenar” till dess att vi hittar rätt kandidat. Med andra ord söker vi inte bara i databaser och sociala medier utan en betydande källa för oss är direktkontakt med personer i relevanta företag och miljöer. Det ger oss en heltäckande kartläggning av kandidater med rätt kompetens. Uppgiften är att leverera rätt person till rätt plats vid rätt tillfälle. Vi anser det avgörande att väva in jämställdhet, mångfald, engagemang och diskretion i varje rekrytering. 

Genom HRT’s samarbetspartners finns möjlighet att ge service inom hela HR området,
inte enbart rekrytering. Läs mer under fliken kontakt.